Om Aranya-institutet

Jag som driver Aranya-institutet heter Lotta Samelius. Jag är legitimerad psykolog och fil. dr i genusmedicin.

Jag har mina rötter i psykodynamisk psykoterapi, men i mitt arbete använder jag mig också av existentiell och kontemplativ psykologi samt av vissa tekniker hämtade från KBT. Jag arbetar även med visualiseringsövningar, s k "guided imagery". Vägledande är att metoderna skall vara verksamma och passa den enskilda personen jag möter.   

Den meditationsform jag utövar är buddhistisk. I främsta hand tibetansk-buddhistisk meditation, men jag har även mediterat inom andra buddhistiska traditioner. Jag har fått en stor del av min meditationsträning i Kathmandu-dalen i Nepal. Jag besökte Nepal första gången 1993. Mitt senaste besök i Nepal hösten 2012 var en två månader lång privat meditationsresa där jag bland annat deltog i det årliga seminariet i buddhistisk filosofi på Ka-Nying Shedrub Ling-klostret i Boudhanath strax utanför Kathmandu.